THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

LỜI NGỎ

Leave a comment

Kể từ 5/5/2015 . theo sáng kiến của Ban Lãnh Đạo Ngành Túi Xách, nhằm mục đích phổ biến các kiến thức về quản trị và cải tiến; nâng cao văn hóa đọc và ứng dụng các kiến thức vào công việc, Ban Quản lí thư viện xin giới thiệu đến tất cả các anh chị về việc “Thành lập Thư viện Quản Trị Ngành TX” như sau.

     

I. Đối tượng phục vụ

Các cấp trưởng phòng, phó phòng, nhân viên điều hành, nghiệp vụ.

II. Hình thức, chủ đề, nguồn tài liệu.

 1. Hình thức: thư viện tài liệu giấy và thư viện điện tử

Website thư viện: https://thuvienquantritbs.wordpress.com/

 1. Chủ đề: quản trị và cải tiến

– Tài liệu quản trị:

 • Kiến thức quản trị
 • Các kỹ năng quản trị

– Tài liệu cải tiến:

 • Các hoạt động cải tiến trong nhà máy
 • Các kinh nghiệm cải tiến
 • Các chính sách khuyến khích cải tiến

– Tài liệu nội bộ Khối TX:

 • Tài liệu đào tạo

       3. Nguồn tài liệu:

 • Ban quản lí thư viện tìm kiếm và tổng hợp từ tài liệu của Công ty, internet.
 • Mua.
 • Sự đóng góp của tất cả các thành viên.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s