THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

MÔ HÌNH 4 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG MỘT TỔ CHỨC GẮN KẾT- PATRICK LENCIONI

Leave a comment

Patrick Lencioni là nhà sáng lập kiểm Chủ Tịch của Table Group, một công ty cố vấn chuyên giúp đỡ các nhà Lãnh đạo cải thiện tổ chức của mình kể từ năm 1977.

     Quan điểm tiếp cận:

Sức khỏe doanh nghiệp là động lực cho mọi thành công trong kinh doanh. Ta cần xây dựng một tổ chức khỏe mạnh, đó là cả một quá trình rối rắm, đòi hỏi cùng lúc thực hiện một vài hoạt động, đồng thời trên cơ sở duy trì liên tục. Có 4 nguyên tắc chính:

  • Nguyên tắc 1: Xây dựng đội ngũ lãnh đạo gắn kết
  • Nguyên tắc 2: Tạo dựng sự minh bạch
  • Nguyên tắc 3: Phổ biến sự minh bạch
  • Nguyên tắc 4: Tăng cường sự minh bạch

    Kí hiệu sách: QT-02-B- Mô Hình 4 Nguyên Tắc Xây Dựng Một Tổ Chức Gắn Kết- Patrick Lencioni

Link ebook: chưa có

Sách giấy: đã có tại thư viện, vui lòng liên hệ BQL Thư viện

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s