THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

PHƯƠNG THỨC TOYOTA- JEFFREY K.LIKER

Leave a comment

Chìa khóa dẫn đến thành công nổi trội của Toyota không được tạo ra bởi một cá nhân. Nó được tạo ra bởi sự gắn kết các yếu tố riêng lẻ thành một hệ thống và được duy trì thực hiện mỗi ngày một cách nhất quán.

Quyển sách mô tả cách thức TPS phát triển thành một mô hình sản xuất mới, làm chuyển biến các doanh nghiệp trong tất cả các ngành. Toyota luôn thúc đẩy sản xuất, phát triển sản xuất và cải tiến phương thức sản xuất.

Kí hiệu sách: QT-06-E- Phương Thức TOYOTA- Jeffrey K.Liker

Link ebook: http://waka.vn/the-loai/kinh-doanh-dau-tu/chi-tiet-phuong-thuc-toyota/4043.html

Sách giấy: chưa có

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s