THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

THỰC THI- LARRY BOSSDY & RAM CHARAN

Leave a comment

Đề ra chiến lược chưa đủ, một người lãnh đạo giỏi thực sự phải là người biết thực thi.

Quyển sách đề cập các nền tảng cơ bản để việc thực thi mang lại những kết quả tốt đẹp, từ các ứng xử thiết yếu của người lãnh đạo cho tới việc người lãnh đạo phải tự mình tuyển dụng nhân sự và tìm ra các vị trí thích hợp cho mỗi một cá nhân có khả năng. Các mắt xích cơ bản và mối liên hệ chặt chẽ giữa các mắt xích này để quá trình thực thi diễn ra hoàn hảo (như: Yếu tố con người, yếu tố chiến lược và yếu tố vận hành kinh doanh).

    Kí hiệu sách: QT-07-E-Thực thi- Larry Bossdy & Ram Charan

    Link ebook: http://waka.vn/doc-sach/4045/thuc-thi-hoan-thanh-ke-hoach-bang-phuong-phap-quan-tri-co-nguyen-tac/NDA0NXwx.html

Sách giấy: chưa có

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s