THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI- JOHN P.KOTTER

Leave a comment

John P. Kotter cho rằng: các công ty thường xuyên gặp thất bại vì những thay đổi chiến lược của họ không dẫn đến thay đổi hành vi của nhân viên. Từ đó, ông phân tích và đưa ra những quan điểm dẫn đường cho các công ty tạo nên sự thay đổi lớn.

Quyển sách đề cập:

+ Phân tích những sai lầm phổ biến nhất trong sự thay đổi ảnh hưởng

+ Giới thiệu tám bước tạo nên sự thay đổi trên quy mô lớn

       Kí hiệu sách: QT-09-E- Dẫn dắt sự thay đổi- John P. Kotter

       Link ebook: http://waka.vn/doc-sach/4666/dan-dat-su-thay-doi/NDY2Nnwx.html

Sách giấy: chưa có

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s