THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

THUẬT QUẢN TRỊ- BRIAN TRACY

Leave a comment

     Sức mạnh của tổ chức được xác định bởi khả năng của nhà quản lí. Làm thế nào để nhà quản lí xây dựng đội ngũ nhân viên có năng lực, khai phá được năng lực tiềm ẩn của nhân viên, thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm, tổ chức cuộc họp hiệu quả, loại bỏ các rào cản, đưa ra các quyết định đúng đắn, sử dụng đòn bẩy quản trị và… nhiều hơn nữa. Với quyển sách Thuật Quản Trị của Brian Tracy, bạn sẽ có những câu trả lời để quản trị thật hiệu quả.

     Kí hiệu sách: QT-13-E- Thuật Quản Trị- Brian Tracy

     Link ebook: http://waka.vn/the-loai/kinh-doanh-dau-tu/chi-tiet-thuat-quan-tri/2005.html

      Sách giấy: chưa có

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s