THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

THUẬT THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN- BRIAN TRACY

1 Comment

     Brian Tracy là tác giả nổi tiếng về tư duy thành công. Hiện tại, các cuốn sách và chương trình huấn luyện của ông với số lượng lên đến 500 tác phẩm – đã được dịch ra 38 thứ tiếng và được sử dụng ở 55 quốc gia. Trong cuốn sách này, bạn sẽ biết đến một trong những chức năng quan trọng nhất về quản lý – khả năng thúc đẩy người khác để đạt được hiệu suất làm việc tối đa. Bạn sẽ học được cách sử dụng một số ý tưởng tuyệt vời gồm: đảm bảo nhân viên đến nơi làm việc và đam mê công việc của họ, thử thách nhân viên bằng các nhiệm vụ và để họ toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đó, loại bỏ những trở ngại khiến nhân viên chần chừ, cung cấp các thông tin phản hồi thường xuyên mà họ cần để thành công và …hơn thế nữa.

     Kí hiệu sách: QT-14-E- Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên- Brian Tracy

     Link ebook: http://waka.vn/the-loai/kinh-doanh-dau-tu/chi-tiet-thuat-thuc-day-nhan-vien/2002.html

     Sách giấy: chưa có

Advertisements

One thought on “THUẬT THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN- BRIAN TRACY

  1. Pingback: DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN TBS | THƯ VIỆN QUẢN TRỊ TBS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s