THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

LINH HỒN SỰ THAY ĐỔI- JOHN P.KOTTER & DAN S.COHEN

1 Comment

     John Kotter và đồng tác giả Dan S. Cohen đã dành thời gian nghiên cứu chuyên sâu đối tượng của sự thay đổi để hiểu được sự thay đổi thực sự diễn ra trong trung tâm của các tổ chức là như thế nào. Thông qua những câu chuyện thực tế, hấp dẫn của nhiều tổ chức, các tác giả đã đi sâu vào vấn đề cơ bản làm nền tảng cho mọi biến đổi lớn: Làm thế nào bạn có thể tiến xa hơn trong việc thay đổi hành vi con người?

     Dựa trên các cuộc phỏng vấn từ hơn 100 tổ chức có sự thay đổi trên quy mô lớn, cuốn sách “Linh hồn của sự thay đổi” mang lại câu trả lời đơn giản nhưng khiêu khích cho câu hỏi này, mãi mãi làm biến đổi cách thức và phương pháp tiếp cận sự thay đổi của các tổ chức, cá nhân. Trong khi hầu hết các công ty tin tưởng rằng sự thay đổi xảy ra bằng cách làm cho người ta nghĩ khác nhau, Kotter và Cohen lại cho rằng điều quan trọng để thực hiện thay đổi nằm trong việc làm cho họ cảm thấy như thế nào.

     Kí hiệu sách: QT-17-E- Linh Hồn Sự Thay Đổi- John P.Kotter & Dan S.Cohen

     Link ebook: https://drive.google.com/file/d/0By_mGaYvA4hBdW1CamtfR2ZDRUU/view?usp=sharing

      Sách giấy: chưa có.

Advertisements

One thought on “LINH HỒN SỰ THAY ĐỔI- JOHN P.KOTTER & DAN S.COHEN

  1. Pingback: DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN TBS | THƯ VIỆN QUẢN TRỊ TBS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s