THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN TBS

Leave a comment

Ban Quản Lí Thư viện trân trọng giới thiệu đến Quy đọc giả Danh Sách Các Đầu Sách có tại thư viện như sau:

Nhóm 1: Sách Quản Trị

QT-01-B- KAIZEN TEITAN- Japan Human Relation Association

QT-02-B- Mô Hình 4 Nguyên Tắc Xây Dựng Một Tổ Chức Gắn Kết- Patrick Lencioni

QT-03-B- Cách Tân Để Thắng Mô Hình Từ A Đến F

QT-04-B- Thuật Ủy Quyền Và Giám Sát- Brian Tracy

QT-05-E- Nguyên Lí 80/20- Richard Koch

QT-06-E- Phương Thức TOYOTA- Jeffrey K.Liker

QT-07-E-Thực thi- Larry Bossdy & Ram Charan

QT-08-E- Made in Japan- Akio Morita 

QT-09-E- Dẫn dắt sự thay đổi- John P. Kotter

QT-10-B- Mô Tả Công Việc, Yêu Cầu Chuyên Môn Và Các Tiêu Chuẩn Hoàn Thành Công Việc

QT-11-B- Phân Tích Công Việc

QT-12-B- Cẩm Nang Quản Trị Kho Hàng- Phan Thanh Lâm

QT-13-E- Thuật Quản Trị- Brian Tracy

QT-14-E- Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên- Brian Tracy

QT-15-E- Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods

QT-16-E- The Six-Sigma Way : How GE, Motorola and other Top Companies are Honing their Performance.

QT-17-E- Linh Hồn Sự Thay Đổi- John P.Kotter & Dan S.Cohen

QT-18-B- Kế Hoạch Hóa Và Phát Triển Sản Phẩm

QT-19-B-Thu Hút, Tìm Kiếm Và Lựa Chọn Nguồn Nhân Lực

QT-20-E- Quốc Gia Khởi Nghiệp- Dan Senor & Saul

QT-21-E- JIT Implement Mannual

QT-22-E- Lí Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh- Brandenburger & Nalebuff

Nhóm 2: Sách Kỹ năng

KN-01-B- Khác Biệt Hay Là Chết- Jack Trout và Steve Rivkin

KN-02-B- Bí Mật Của May Mắn- Alex Rovira và Fernando Trías de Bes

KN-03-B- Thành Công-NXB Tổng Hợp TPHCM

KN-04-E- Bảy Thói Quen Để Thành Đạt- Sean Covey

KN-05-B- 10 Quy Tắc Của Sam Walton- Michael Bergdahl

KN-06-B- Dám Thành Công- Jack Canfield và Mark Victor Hansen

KN-07-E- Phỏng Vấn Không Hề Đáng Sợ- Marky Stein

KN-8-E- Bước Đi Nhỏ Thay Đổi Cuộc Đời Triết Lí Kaizen- Robert Maurer

KN-09-E- Đắc Nhân Tâm- Dale Carnegie

KN-10-B- Body Language- Allan & Barbara Pease

KN-11-E- Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống- Dale Carnegie

KN-12-E- Dám Dẫn Đầu!- Mike Merrill

KN-13-E- Vị Giám Đốc Một Phút Và Bí Quyết Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả- Ken Blanchard, Ph.D

KN-14-B- Để Hiệu Quả Trong Công Việc- Brian Tracy

KN-15-B- Đức Điềm Tĩnh- Hoàng Xuân Việt

KN-16-B- Để Trở Thành Nhà Quản Lí Tài Ba- Quang Ngọc

KN-17-B- Sức Mạnh Của Vị Giám Đốc Một Phút- Ken Blanchard

KN-18-E- Use Your Head- Tony Buzan

KN-19-E- Điểm Khủng Hoảng- Brian Tracy

KN-20-E- Tư Duy Đột Phá- Dr.Shozo Hibino & G.Nadler

KN-21-E- The Alchemist- Paulo Coelho

KN-22-E- Luyện Đọc Nhanh- Alpha Books

KN-23-E- Know How-8 Kĩ Năng Của Người Thành Công- Ram Charan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s