THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

Kỹ năng quản lý thời gian

1 Comment

1. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý thời gian.

Việc sử dụng thời gian hiệu quả là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của người quản lý. Quyển “Quản lý Thời gian” – cuốn tiếp theo trong bộ “Cẩm nang Kinh doanh Harvard – Harvard Business Essentials” sẽ trình này những vấn đề quan trọng và thiết yếu về việc quản lý thời gian:

1. Xác định và lập mức độ ưu tiên cho từng mục tiêu công việc

2. Xây dựng lịch trình làm việc và loại bỏ “những kẻ đánh cắp” thời gian

3. Giao phó công việc hiệu quả cho nhân viên

4. Duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống…

Thực hiện tốt việc quản lý thời gian sẽ giúp bạn tăng tính hiệu quả và năng suất làm việc của bạn cũng như của cả tổ chức. Bạn sẽ biết cách cân bằng những chiến lược, mục tiêu của công việc với những ưu tiên, mong muốn, sở thích của cá nhân để có một cuộc sống hài hòa và trọn vẹn.

Đây là cuốn sách không chỉ rất cần thiết và hữu ích cho các nhà quản lý, doanh nhân, doanh nghiệp, các cơ quan và tổ chức để tham khảo, vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức, quản lý và kinh doanh mà còn dành cho tất cả mọi người đang làm kinh doanh cũng như với những sinh viên chuyên ngành hay bất cứ ai quan tâm đến đề tài này.

Link ebook: Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý thời gian

2. Tài liệu khác về Kỹ năng quản lí thời gian:

Tài liệu 1: Ky-nang-quan-ly-thoi-gian

Tài liệu 2: 9-Quan-Ly-Time

Advertisements

One thought on “Kỹ năng quản lý thời gian

  1. Pingback: CHỦ ĐỀ TUẦN 20: PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC HIỆU QUẢ | THƯ VIỆN QUẢN TRỊ TBS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s