THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

KẾ HOẠCH HÓA VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

1 Comment

Chương trình Phát triển Dự án Mê Kông đã biên soạn bộ sách hỗ trợ cho nhà quản lí của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Chương trình cung cấp cho bạn một bộ sách tập trung vào các khía cạnh chủ yếu của quản lí nguồn nhân lực. Quyển “Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm” giúp bạn hiểu về sản phẩm- thành tố vô cùng quan trọng của doanh nghiệp sản xuất. Cụ thể như: thế nào là sản phẩm, các cách khác nhau để gia tăng giá trị của sản phẩm, sự khác nhau giữa sản phẩm tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp, quyết định sản phẩm quan trọng mà bạn phải thực hiện là gì, tầm quan trọng của việc phát triển các sản phẩm mới và biết tìm các ý tưởng sản phẩm mới ở đâu…
Kí hiệu sách: QT-18-B- Kế Hoạch Hóa Và Phát Triển Sản Phẩm

Link download: http://phamngocquang.net/quangpn.nsf/fc8c183f5f264f704725785900607369/187ec3f12d3437cf47257933000b3ffc?OpenDocument
Sách giấy: đã có tại thư viện,vui lòng liên hệ BQL Thư viện

Advertisements

One thought on “KẾ HOẠCH HÓA VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

  1. Pingback: DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN TBS | THƯ VIỆN QUẢN TRỊ TBS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s