THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

THU HÚT, TÌM KIẾM VÀ LỰA CHỌN NGUỒN NHÂN LỰC

Leave a comment

     Chương trình Phát triển Dự án Mê Kông đã biên soạn bộ sách hỗ trợ cho nhà quản lí của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Chương trình cung cấp cho bạn một bộ sách tập trung vào các khía cạnh chủ yếu của quản lí nguồn nhân lực. Quyển “Thu hút, Tìm kiếm và Lựa chọn Nguồn Nhân lực” tập trung vào 4 chủ đề chính: lập kế hoạch và tuyển dụng, đào tạo và phát triển, duy trì và quản lí, hệ thống thông tin và dịch vụ nhân lực. Thông qua quyển sách, bạn sẽ có thêm phương pháp để tuyển dụng đúng người, đúng số lượng và thời điểm dựa trên các điều kiện thỏa mãn của doanh nghiệp và các nhân viên mới.

Kí hiệu sách: QT-19-B-Thu Hút, Tìm Kiếm Và Lựa Chọn Nguồn Nhân Lực

Link download: http://phamngocquang.net/quangpn.nsf/fc8c183f5f264f704725785900607369/4a46b928c2dc0f4747257910001861fa?OpenDocument

Sách giấy: đã có tại thư viện,vui lòng liên hệ BQL Thư viện.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s