THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

CHỦ ĐỀ TUẦN 22 – THẤU HIỂU VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Leave a comment

Trong tuần 22, Ban Quản Lí Thư viện kính giới thiệu đến quí đọc giả các tài liệu với Chủ đề:

THẤU HIỂU VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Ở chủ đề này, Thư viện kính giới thiệu đến đọc giả 5 tài liệu sau:

Tủ sách Kiến thức:

1111

Rất mong nhận được ý kiến của các đọc giả để làm phong phú thêm thư viện hơn nữa.

TỌA ĐÀM: THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH ĐỂ THAY ĐỔI BẢN THÂN

Nguồn: PACE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s