THƯ VIỆN QUẢN TRỊ


1 Comment

The Six-Sigma Way : How GE, Motorola and other Top Companies are Honing their Performance.

     6-Sigma là một công cụ nổi tiếng về cải tiến được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực đời sống, từ hoạt động sản xuất đến các việc đời thường như ở các bệnh viện lớn, việc hỗ trợ bà mẹ sinh con chỉ nên gặp rủi ro từ 3-4 đứa trẻ trên 1 triệu đứa trẻ sinh ra.

     Việc cải tiến để đạt được tỷ lệ hàng lỗi mục tiêu là trăn trở của rất nhiều nhà máy. Hiểu được điều này, quyển sách sẽ đưa người đọc khám phá ra cách mà các nhà máy khác đang thực hiện:  quan điểm về 6 Sigma, quy trình triển khai áp dụng 6 Sigma và những yêu tố tạo nên thành công của dự án.

    Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Kí hiệu sách: QT-16-E- The Six-Sigma Way : How GE, Motorola and other Top Companies are Honing their Performance.
     Link ebook: https://drive.google.com/file/d/0By_mGaYvA4hBb2kyZlRNdHFPYk0/view?usp=sharing

 Sách giấy: chưa có

Advertisements


Leave a comment

ERGONOMICS IN PRODUCT DESIGN

     Khi thiết kế sản phẩm, các nhà nghiên cứu luôn chú ý đến sức khoẻ và an toàn cho người tiêu dùng. Đây là một trong những lí do mà ngành Nghiên cứu về khoa học lao động được nghiên cứu ứng dụng trong thiết kế sản phẩm.
Quyển sách đề cập đến những điểm chính về mối quan hệ giữa thiết kế sản phẩm và khoa học nghiên cứu về lao động, thể hiện rõ trong quá trình nghiên cứu các ý tưởng về sản phẩm.

    Ngôn ngữ: Tiếng Anh
    Link ebook: https://drive.google.com/file/d/0By_mGaYvA4hBbmZ1ZDJfdVNrUWs/view

Sách giấy: chưa có