THƯ VIỆN QUẢN TRỊ


Leave a comment

DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU THUỘC NGÀNH TÚI XÁCH ( CN-CL-SX)

Ban Đào Tạo xin giới thiệu đến quý vị đọc giả danh mục các tài liệu công nghệ – chất lượng – sản xuất thuộc NGÀNH TX như dưới đây.

I. ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ

1. Đào tạo Công nghệ

 • Bài 1: Chức năng nhân viên công nghệ
 • Bài 2: Kiến thức về sản phẩm & các quy trình
 • Bài 4: Kiến thức vật tư

2. Đào tạo Case Study

 • Phần 1 – Những lỗi thường gặp trong sản xuất Ví – Giải pháp

3. Các tài liệu khác

 • Cẩm nang sản xuất dây kéo
 • Case study mã 33545
 • Kiến thức các loại keo
 • Kiến thức các loại sơn
 • Kiến thức keo FILM
 • PVC Printing Process (ENG)
 • Coach Engineer Mannual

II. ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG

1. Đào tạo IQC

 • Bài 1: Nhiệm vụ – yêu cầu và các kỹ năng của người IQC
 • Bài 2: Quy trình xử lý công việc – các biểu mẫu báo cáo
 • Bài 3: Kiến thức và kỹ năng kiểm tra HW
 • Bài 4: Kiến thức và kỹ năng kiểm tra Da
 • Bài 5: Kiến thức và kỹ năng kiểm tra Vải
 • Bài 6: Kiến thức và kỹ năng kiểm tra Vật tư khác

2. Đào tạo QC chặt

 • Bài 1: Những điểm cơ bản cần biết của QC Chặt
 • Bài 2: Kỹ năng đọc tài liệu
 • Bài 3: Kiến thức vật tư

3. Đào tạo QC May

 • Bài 1: Kiến thức tổng quá về chất lượng
 • Bài 2: Nhiệm vụ và công việc thường nhật
 • Bài 3: Kỹ năng kiểm tra chất lượng TX
 • Bài 4: Kiến thức cơ bản về Công nghệ cho QC
 • Bài 5: Kiến thức về Audit và 7S
 • Bài 7: Kỹ năng lập yêu cầu – trọng tâm chất lượng
 • Bài 8: Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề
 • Bài 9: Kỹ năng truyền đạt

4. Cẩm nang audit

 • Audit thành phẩm
 • Audit qui trình

5. Các tài liệu khác

 • Sổ tay đào tạo kiểm tra trên chuyền dành cho QA-QC May
 • Quy trình Chất lượng ( IQC, Chặt, May, Audit xuất hàng)
 • Bản Coach QA Mannual
 • Các bản Best Practice về vật tư ( Leather, Fabric, HW)
 •  Các tiêu chuẩn LAB – Tory Burch ( ENG)
 • Tiêu chuẩn TEST Trung Quốc
 • Các tài liệu về các bước kiểm thành phẩm, cách thức kiểm

 

III. ĐÀO TẠO QUẢN LÍ – ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

1. Đào tạo LEAN

 • Bài 1: Kiến thức cơ bản về LEAN
 • Bài 2: Các công cụ Trực quan
 • Bài 3: Kỹ năng cân bẳng chuyền
 • Bài 4: Kỹ năng xử lý vấn đề
 • Bài 5: Phương pháp chuyển mã nhanh

2. Đào tạo chuyền trưởng

 • Bài 1: Nhiệm vụ – công việc thường nhật của chuyền trưởng TX
 • Bài 2: Kiến thức cơ bản về sản xuất tinh gọn
 • Bài 4: Kiến thức về chất lượng túi xách.
 • Bài 5: Kiến thức về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
 • Bài 6: Kỹ năng về quản lý nhân sự
 • Bài 7: Kỹ năng động viên
 • Bài 8: Kỹ năng giám sát hiệu quả
 • Bài 9: Kỹ năng phát hiện và xử lý vấn đề
 • Bài 10: Kỹ năng cân bằng chuyền
 • Bài 11: Kiến thức audit và 7S
 • Bài 12: Kỹ năng truyền đạt

IV. CÁC TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KHÁC

 1. Đào tạo nhân viên mua hàng

 • Quy trình mua hàng trên SAP
 • Intercom 2000

 2. Đào tạo các kỹ năng mềm

 • Kỹ năng giám sát hiệu quả
 • Kỹ năng tổ chức công việc
 • Kỹ năng động viên
 • Kỹ năng truyền đạt
 • Kỹ năng viết email
 • Kỹ năng phát hiện và xử lý vấn đề

 3. Tài liệu Balo

 • Từ điển tiếng anh ngành Balo
 • Tiêu chuẩn túi Deacathlon

4. Các tài liệu khác

 • Giáo trình Quản trị sản xuất – Lionel Dupont
 • Hướng dẫn tính lương
 • Cẩm nang làm việc của lãnh đạo Khối TX với khách hàng Coach (2014)
 • Tài liệu đào tạo Packing
 • Bộ 28 kỹ năng quản lý hiệu quả

– Kỹ năng quản lí thời gian

– Kỹ năng quản trị sự thay đổi

– Kỹ năng lập kế hoạch

– Kỹ năng kiểm tra

– Kỹ năng huấn luyện

– Kỹ năng giao tiếp

– Quản lí theo quá trình

– Quản lí theo mục tiêu

– Quản lí hồ sơ

– Kỹ năng tuyển dụng

– Kỹ năng làm việc nhóm

– Kỹ năng ra quyết định

– Kỹ năng đánh giá công việc

– Động viên nhân viên

– Điều hành cuộc họp

– Quản trị xung đột

– Giao quyền – ủy quyền

– Lãnh đạo theo tình huống

– Thuyết phục

– Quản trị chiến lược

– Tổ chức công việc

– Quản trị thông tin

– Đàm phán

– Thuyết trình

– Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

– Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng

Về thông tin giới thiệu chi tiết từng loại tài liệu đào tạo, vui lòng tham khảo thêm trong “Danh sách các tài liệu thuộc NGÀNH TX”.

Quy đọc giả vui lòng liên hệ Ban Quản lí thư viện khi có các thắc mắc, câu hỏi.

STT Tên Email Điện thoại nội bộ
1 Ms. Trang trangttt@tbsgroup.vn
2 Ms. Hoàn hoanhtk@tbsgroup.vn
3 Ms. Thương thuongdl@tbsgroup.vn 614
Advertisements


Leave a comment

5S- Bí Mật Thành Công Từ Nhật Bản

5S là công cụ cơ bản và vô cùng hữu dụng để Kaizen. Tại Nhật Bản, 5S được thực hành thường xuyên và duy trì ở mức độ cao mang lại hiệu quả thật sự.
Link download:

http://www.mediafire.com/download/f212kjzit7nxc73/5S_Bi_mat_thanh_cong_tu_Nhat_Ban.PDF